appui aérien


appui aérien
aviacijos parama statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Įvairi oro pajėgų parama, teikiama sausumoje ar jūroje. atitikmenys: angl. air support pranc. appui aérien ryšiai: dar žiūrėkuždavinys pagal iškvietimą

NATO terminų aiškinamasis žodynas. – 3-iasis patais. leid. – Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Generalinė inspekcija . 2006.

Look at other dictionaries:

  • Appui aérien — ● Appui aérien mission exécutée par l aviation militaire au profit des forces de surface, terrestres ou maritimes …   Encyclopédie Universelle

  • Appui aérien rapproché — Un hélicoptère d attaque AH 64 Apache fournit un appui aérien rapproché à des soldats de United States Army qui patrouillent sur le Tigre au sud est de Bagdad, pendant la guerre d Irak. La couverture aérienne rapprochée (en anglais …   Wikipédia en Français

  • appui aérien immédiat — skubioji aviacijos parama statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Specifinė oro pajėgų parama pagal pareikalavimą mūšio metu, kuri negali būti suplanuota iš anksto. atitikmenys: angl. immediate air support pranc. appui aérien immédiat; appui aérien… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • appui aérien urgent — skubioji aviacijos parama statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Specifinė oro pajėgų parama pagal pareikalavimą mūšio metu, kuri negali būti suplanuota iš anksto. atitikmenys: angl. immediate air support pranc. appui aérien immédiat; appui aérien… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • appui aérien indirect — netiesioginė aviacijos parama statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aviacijos parama sausumos ar jūrų pajėgoms atliekant veiksmus ne prieš priešo pajėgas, dalyvaujančias taktiniame mūšyje, o prieš kitus objektus. Ji apima pranašumo ore įgijimą ir… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • appui aérien rapproché — artimoji aviacijos parama statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Veiksmai ore prieš priešo taikinius, esančius arti draugiškų pajėgų, reikalaujantys kiekvieno oro pajėgų uždavinio detalaus suderinimo su sausumos pajėgų ugnimi ir manevravimu.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • appui aérien tactique — taktinė aviacijos parama statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Suderintos su sausumos ir jūrų pajėgomis oro pajėgų operacijos, kuriomis tiesiogiai padedama sausumos ar laivyno operacijoms. atitikmenys: angl. tactical air support pranc. appui aérien …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • appui aérien à temps — planinė aviacijos parama statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aviacijos parama pagal planą, parengtą dar prieš pradedant operaciją. atitikmenys: angl. preplanned air support pranc. appui aérien à temps …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • centre d’opérations d’appui aérien — aviacijos paramos operacijų centras statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taktinės skrydžių valdymo sistemos padalinys, veikiantis kartu su korpuso vadaviete arba atitinkama sausumos kariuomenės vadaviete ir koordinuojantis bei valdantis artimąją… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • appui — [ apɥi ] n. m. • XIIe; de appuyer I ♦ 1 ♦ Action d appuyer, de s appuyer sur qqch. L appui du corps sur les jambes. Prendre appui sur : s appuyer sur. Prends appui sur moi. « la tige de la pagaie prend appui sur la cuisse nue » (A. Gide). ♢ Dr.… …   Encyclopédie Universelle